Anti aging gén sirt1 sirna, VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus

Programfüzet (PDF) - DE OEC Tudományos Diákköri Tanács

Köszönet illeti az Orvosi Vegytani Intézet munkatársait, segítették a napi munkámat, remek kollegák és anti aging gén sirt1 sirna voltak.

anti aging gén sirt1 sirna

A disszertációban bemutatott munkához nélkülözhetetlenek voltak a kollaborátorok. Tóth Attila Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem nemcsak önzetlen és odaadó barát, hanem kiváló kollaborátor, aki nélkül az érfunkció vizsgálatokat nem tudtuk volna végrehajtani.

Anti aging gén sirt1 sirna illeti Sander M. Köszönöm a barátoknak.

anti aging gén sirt1 sirna

Feleségemnek, Kiss Borbálának köszönöm, hogy támogatott és erőn felül segített, amikor szükség volt rá, többször is megosztotta velem a külföldi tartózkodás és a laboratóriumi munka kenyerét. A két fiaimnak Lehelnek és Marcinak köszönöm, hogy ott voltak a mindennapokban.

Noé Judit2,3, Dósa Andrea4,5. Fatouros2, Athanasios Z. Jamurtas3, Ioannis I.

A családom többi tagjának pedig, hogy segítettek a mindennapok szervezésében és eljuttattak eddig. Hogyan befolyásolja a PARP-2 enzim a metabolikus szervek, szövetek működését?

How To Beat Cellular Aging - Sirtuins, NAD+ and Aging

Bevezetés 1. A PARP enzimek több doménből álló, multidomén fehérjék.

First published Apr 11, ; doi AJP - Heart and Circulatory Physiology publishes original investigations on the physiology of the heart, blood vessels, and lymphatics, including experimental and theoretical studies of cardiovascular function at all levels of organization ranging from the intact animal to the cellular, subcellular, and molecular levels. Copyright © by the American Physiological Society.

PARPben az analóg szakaszon belül egyelőre nem írtak le ismert szerkezetű domén eke t. A PARP-1 és PARP-2 enzimek vázlatos doménszerkezete Az ábrán a számozás az egér fehérjék aminosav szekvenciájának megfelelő domén határokat jelzi, illetve a nagybetűk a domének jelzésére szolgálnak. A PAR polimerek életciklusa rövid, a féléletidejét 1 perc körülinek fogadja el az irodalom Goodwin és mtsai,Skidmore és mtsai, A fehérjéken maradó utolsó ADPR egységet az ún.

anti aging gén sirt1 sirna

A transzpariláció a célfehérjék biológiai, biokémiai aktivitását befolyásolja. A klasszikus DNS törés mellett poszttranszlációs módosítások és különböző jelátviteli útvonalak is befolyásolják a sejtek PARP aktivitását.

anti aging gén sirt1 sirna

A PARP-1 aktivitás összefüggést mutat a sejtek kalcium homeosztázisával Bakondi és mtsai,Geistrikh és mtsai,Wyrsch és mtsai, A PARP-1 és a PARP-2 enzim szerepét leírták az egyszálú és kétszálú törések javításában, illetve a báziskihasítással járó javítási folyamatokban Dantzer és mtsai,Langelier és mtsai,Schreiber és mtsai,Yelamos és mtsai, Bár a PARP-1, vagy anti aging gén sirt1 sirna PARP-2 hiányában valóban csökken a DNS hibajavítás hatékonysága ez önmagában úgy tűnik nem elég a tumoros transzformációhoz, ahhoz egyes tumorszupresszorok hiánya is szükséges Huber és mtsai,Menissier-de Murcia és mtsai,Nicolas és mtsai,Tong és mtsai, A PARP aktiváció mértéke befolyásolja a sejtek további sorsát.

A sejtekben megnyílnak a mitokondriális tranzíciós pórusok, amik tovább erősítik az energetikai katasztrófát Virag és mtsai, Mivel az apoptózis sikeres végrehajtásához szükséges a sejtek normális energiatöltöttsége, ezért az energetikai katasztrófa állapotában lévő sejtekben az apoptózis nem megy végbe, így ezek a sejtek nekrózissal pusztulnak el Virag és Szabo, A PARP-1 és a PARP-2 transzkripciós kofaktorként enhanszer, promóter és inzulátor anti aging gén sirt1 sirna kapcsolódhatnak és összetett génexpressziós változásokat okozhatnak Kraus, A PARP enzimek és a transzkripció kapcsolatában több a megválaszolatlan kérdés.

anti aging gén sirt1 sirna

Nem ismert, hogy a PARP enzimek transzkripciós kofaktor funkciójához szükséges-e az enzimatikus aktivitás Hassa és mtsai,Oliver és mtsai, Az előbbiekben leírt folyamatok egyszerre jelennek meg különböző élettani és kórélettani folyamatokban pl. A PARP-2 deléciója ezzel szemben csak részleges védelmet nyújt hasonló kórképekben ismeretlen hatásmechnizmuson keresztül Kofler és mtsai,Popoff és mtsai, A PARP-mediált citotoxicitással jellemezhető betegségek száma jelentős.

Etiológiájukat tekintve vegyesek, gyakoriak köztük a gyulladásos betegségek vagy egyes gyógyszerek például citosztatikumok mellékhatásaként jelenik meg a PARP aktiváció.

anti aging gén sirt1 sirna

Ilyen citosztatikum például a kísérleteinkben alkalmazott doxorubicin DOXamely egy antraciklin típusú citosztatikum és alkalmazása gyakran okoz kardiovaszkuláris károsodást Singal és Iliskovic, A mitokondriális elektrontranszport lánc a DOX-ot részlegesen szemikinonná redukálja.

A mitokondriumból kikerülő szemikinon kinonná oxidálódik, az elektront a környezetébe leadja és így szabad gyököket generál Davies és Doroshow,Doroshow és Davies,Pacher és mtsai, Klaidman és munkatársainak Klaidman és mtsai,illetve Zhou és munkatársainak Zhou és mtsai, eredményei arra utalnak, hogy a PARP-1 aktiváció blokkolja az I.

Niere és munkatársai Niere és mtsai, egy mesterséges, rövidített PARP fehérjeláncot és mitokondriális lokalizációs szignált tartalmazó konstrukt segítségével kimutatták, hogy a PARP aktivitás növelése a mitokondriumban a mitokondriális funkció zavarához vezetett, a glikolítikus fluxus változása nélkül.

Több csoport is kimutatott PARilált mitokondriális fehérjéket, vagy a PARP-1 enzimmel kölcsönható diy anti aging maszkok Du és mtsai,Lai és mtsai,bár többen vitatják ezeket az eredményeket.

  1. Wound surface area measurement methods - Sciencedirect.
  2. Hírek, sajtószemle külföldről - május - MSKT

Fontos információk