Lothar svájci hurrikán anti aging. Artigos flashesbyloreta.hu | Tecnologia On-Line

Filmajánló | Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 1 Biztonságpolitikai prognózis ig Előszó Gonda László: Németországi Szövetségi Köztársaság biztonságpolitikai stratégiája és annak várható alakulása ig Jávor Endre: Az Osztrák Köztársaság biztonsági és védelmi doktrínája Egy geopolitikai megközelítés Tóth Sándor: Románia — biztonságpolitikai kihívások Rácz András: Közép- és hosszú távú biztonságpolitikai előrejelzés a balti államok és Belarusz vonatkozásában Bíró Zoltán: Oroszország — biztonsági kihívások Réti Ervin - Yahuda Lahav: Meddig jutottunk — merre tartunk?

Tartalomjegyzék

Válság és lothar svájci hurrikán anti aging a Közel-Keleten Benkes Mihály: A biztonság főbb közép- és hosszútávú indikátorai Fekete-Afrikában Ami változatlan ebben a folyamatban: a véletlen, az aktuálisan előre láthatatlan, kiszámíthatatlan események hatása.

Ezért állítjuk, a prognózisokban nem kell hinni, de érdemes elgondolkodni a lehetséges változások kimeneteléről, hatásáról és kétségeink ellenére állítjuk, hogy az előrejelzés a biztonságpolitikában is szükséges műfaj. Minden — bármilyen megalapozott — prognózis tehát bizonytalanságai ellenére is szükséges dokumentum, amelyeket saját társadalmuk biztonsága érdekében a nemzetközi integrációk, az Európai Unió, ENSZ, a nemzeti kormányok egyaránt használnak politikájuk optimális kialakításához.

A rövidtávú — mint jelen tanulmánykötetünk is — prognózis egyszerre tűnik könnyűnek és kockázatosan bizonytalannak. Több okból. Egyrészt az időtartam rövidsége miatt egy-egy váratlan esemény hatása nagyobb, nem mindig tudhatjuk, tendenciát módosít-e? Másrészt egy parlamenti választás eredménye rövidtávon átírhatja az államok külpolitikáját. E kötet szerzőitől pedig ig tartó kitekintést kértünk. Lothar svájci hurrikán anti aging vállalkozás talán mégsincs kudarcra ítélve, mert olyan összefüggéseket elemez a nemzetközi integráció, az egyes országok történetében, melyek a jelen megismerését segítik, új szempontokkal gazdagítják a megismerést és alapot adnak a politika, a közgondolkodás formálásához.

Stefan Klus: \

Mára közhely: a globalizáció az elmúlt 30 évben megváltoztatta a nemzetközi erőviszonyokat, új relációkat teremtett, és — úgy tűnik — a változások minden korábbinál markánsabbak, hogy csak néhány tényt hozunk föl J. Nye, G. Friedman elemzéseiből kiragadva: az USA világhatalmi szerepének változása, a nem kormányzati tényezők meghatározóvá válása a nemzetközi életben, az ázsiai térség hatalmainak növekvő gazdasági, politikai jelentősége.

Ezt az izgalmas történelmi pillanatot lothar svájci hurrikán anti aging pl. Rácz Lajos — nemrég tért haza Kínából, katonai attaséi megbízása lejártával — hozzáértő és alapos tanulmánya, de említhetnénk a Közel-Kelet válsá- 3 Biztonságpolitikai prognózis ig gáról, az iszlám világ problémájáról szóló analízist.

Ahogyan fontosnak tartottuk a régiónkban bekövetkező változások elemzését. Úgy véljük, a biztonságpolitika a mindenkori kormánypolitika egyik lényeges része, amiként a magyar külpolitika sikerességének is feltétele a reális biztonságpolitikai célok kitűzése.

Kötetünk egy-egy tanulmánya elemzi a Magyar Köztársaság biztonsági helyzetét és a Magyar Köztársaság részvételét a polgári válságkezelésben a világ tőlünk távol eső pontjain is. A tanulmány összefoglalja a válságkezelés történetét, jogi, kormányzati és politikai feltételeit és elgondolkodtató javaslatokat is megfogalmaz a jövőre nézve.

Szerzőink között vannak újságírók, szakpolitikusok, szakértők.

lothar svájci hurrikán anti aging

Ennek köszönhetően a közreadott tanulmányok színes képet mutatnak módszertanilag és a téma megközelítésében, a kérdésfeltevés módjában. Ezért ahol elkerülhetetlennek találtuk, a lábjegyzetben megadtuk a hiányzó információt. A Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja Alapítvány megalapítása, óta feladatának tekintette, hogy a Magyar Köztársaság honvédelmi politikájával és biztonságának kérdéseivel foglalkozzon. Szakértő gárdája — neves és tapasztalt gyakorlati, elméleti szakemberek — egyaránt garanciát jelentett, hogy mind a megrendelők, mind a közvélemény a szűkebb-tágabb értelemben vett biztonság tárgyában megbízható, kiegyensúlyozott, több szempontú elemzést, tájékoztatást kaphatott, kaphat kézhez.

Bízunk benne, hogy az olvasó ezúttal is így találja. Budapest, Erdős André Az ENSZ előtt álló kihívásokról Új kihívások A világszervezet a kétpólusú világ idején is pótolhatatlan szerepet játszott: egyedülálló multilaterális fórumot biztosított a tagállamoknak, jelentős szerepe volt a dekolonizációs rendszer lebontásának kezelésében, a két szembenálló világrendszer kapcsolatainak keretek között tartásában, a Föld lakóinak mindennapi életét szabályozó nemzetközi egyezmények létrehozásában, a helyi konfliktusok kezelésében, stb.

lothar svájci hurrikán anti aging

Ez még inkább igaz a mintegy húsz éve radikálisan megváltozott, globalizálódott nemzetközi rendszer viszonyai között: a bipoláris oz 1 anti aging csoda eltűnt, helyette egyre dinamikusabban egy rendkívül sokrétű többpólusú világ jelenik meg, s a globális problémák napról-napra sürgetőbben igénylik a nemzetközi közösség összefogását.

Az ENSZ-nek központi szerepet kell játszania abban, hogy az emberiség megfelelő és mielőbbi válaszokat tudjon adni az új globális biztonsági fenyegetésekre. Az elmúlt évszázadhoz képest teljesen új és egyre változó körülmények között a világszervezetnek egyáltalán nem könnyű megtalálnia helyét és szerepét.

A többi nemzetközi szervezettel összehasonlítva, melyek ugyancsak keresik identitásukat, új feladataikat e mozgalmas világban, az ENSZ-nek még nehezebb dolga van, mivel ez az egyetlen, a lehető legszélesebb tevékenységi területekkel foglalkozó, valóban multilaterális intézmény, amely földgolyónk minden tagállam által elismert valamennyi országát magában foglalja.

Ezt az időt már ráadásul kaptuk az élettől! Stephensonnak sikerült megbontania az alakzatot, de a francia, nyilván tévedésből, eltalálta egy sorozattal. Egy lövedék a lábát is érte. A német vonalak mögött ért földet, majd miután ugyanazt a lábát egy német lövész is megsebesítette, fogságba esett. Több sikertelen szökési kísérlete volt.

Ráadásul, a többi nemzetközi kormányközi szervezet sorában igen régi multilaterális intézmény, amely a II. Ez elkerülhetetlenül tükröződött — és bizonyos értelemben tükröződik — a szervezet Alapokmányában és mindennapos működésében. Ezért 5 Biztonságpolitikai prognózis ig jelentkezik elemi erővel manapság az ENSZ átfogó reformjának igénye. Ami korábban, a kétpólusú világ körülményei között lehetetlen vállalkozásnak tűnt, az a mai allure anti aging krém és szérum között a világszervezet valamire való jövőbeni szerepének sine qua non-jává vált.

Ez a feladat sokrétű, többdimenziós, különböző nehézségű változtatásokat igényel mind az alapszabályokat, mind pedig a hétköznapi gyakorlatot illetően. A Biztonsági Klapp globális anti aging krém A többpólusú világ beköszöntét követően a világszervezet viszonylag hamar felismerte, hogy megváltozott körülményeknek kell megfelelnie.

A tagállamok a mindennapokban egyszerűen eltekintettek az Alapokmány egyes elavult megfogalmazásaitól, mert azok egyáltalán nem feleltek meg a realitásoknak a Biztonsági Tanács állandó tagállamainak felsorolása, a Vezérkari Bizottság, a Gyámsági Tanács, az önkormányzatokkal nem rendelkező területek vagy az ellenséges államok szerepeltetése, stb.

Másrészt viszont hozzáláttak a Biztonsági Tanács működési mechanizmusának megváltoztatásához, melynek során bizonyos gyakorlati előrelépések történtek. A következő időszakban arra lesz szükség, hogy — megfelelő körültekintéssel és előkészítéssel lothar svájci hurrikán anti aging megtörténjen az Alapokmány átfogó, szövegszerű módosítása.

Ki kell hagyni a dokumentum szövegéből több egyértelműen túlhaladott fejezetet, rendelkezést, kitételt és elnevezést, s bele kellene foglalni olyan ma már jól ismert tevékenységi formákat, mint például a békefenntartás.

Valószínűsíthető, hogy e módosítási folyamat csak csomagterv keretében lesz elvégezhető, s a változtatásokat a tagállamok számos vitát követően, a szövegek végső tartalmától függően ad referendum fogadják majd el. De nem ez az Alapokmány reformjának legfontosabb, legsürgősebb része. Legkényesebb és legaktuálisabb szakasza a Biztonsági Tanács érdemi reformja, mely halaszthatatlan szükségszerűség.

Tisztában kell lenni azzal, hogy e reform nem teszi majd könnyebbé és hatékonyabbá a Biztonsági Tanács eddig sem egyszerű döntéshozatali folyamatát, de e nélkül az ENSZ e fontos testülete nem lehet tükörképe a mai realitásoknak és nem lesz képes megfelelni az új világ kihívásainak.

Ezért abban az alternatívában, hogy konzerváljuk-e, lothar svájci hurrikán anti aging a Biztonsági Tanács eddigi szervezeti viszonyait vagy forgassuk-e fel azokat, életfontosságú az utóbbi választása. S ez még akkor is így helyes, ha el kell fogadni, hogy a nemzetközi béke és biztonság fenntartásának létfontos- 6 Biztonságpolitikai prognózis ig ságú kérdéseiben egy körülbelül 25 tagra növekedett testületben még több vita, nézeteltérés, széthúzás, ideológiai vagy praktikus ellentét kerül majd felszínre, ráadásul különleges jogokkal rendelkező állandó tagok között, ami eljárási szempontból bonyolultabbá fogja tenni a véleménykülönbségek elsimítását.

Ma már egyetlen tagállam, beleértve a testület állandó tagjait, sem lép fel a Biztonsági Tanács átfogó reformjával szemben, a kérdés inkább e reform módozataiban, mélységében rejlik. S a helyzet annyiban is bonyolult, hogy az ENSZreform e legérzékenyebb kérdésében az erővonalak nem csak egyes ország-csoportok, regionális csoportosulások között húzódnak, hanem azokon belül is.

A Biztonsági Tanácsnak tökéletesítenie kell az ENSZ békefenntartási és békeépítési tevékenységét, különös tekintettel lothar svájci hurrikán anti aging, hogy e tevékenység az elmúlt években robbanásszerű növekedést mutatott, amire az ENSZ apparátusa nem igazán volt felkészülve.

lothar svájci hurrikán anti aging

A világszervezet, az érintett regionális szervezetekkel vagy országcsoportokkal karöltve, csak akkor lehet hiteles békefenntartó és béketeremtő, ha a soft power szerepe mellett mellett vállalja a kockázatokat, hogy hard powerként is fellépjen.

Ehhez viszont szükség van a Biztonsági Tanács jelenlegi és jövőbeni állandó tagjainak közös döntésére. Ma már általánosan elfogadott megállapítás, hogy a Biztonsági Tanács csak akkor felelhet meg feladatainak, ha sorai között tudja az olyan nagy lélekszámú és lothar svájci hurrikán anti aging, komoly gazdasági teljesítményt lothar svájci hurrikán anti aging államokat, mint például India, Brazília, Japán, Németország, Dél-Afrika.

Filmajánló | Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

Ugyanakkor súlyos politikai tartalommal terhelt komoly viták zajlanak arról, milyen minőségben legyenek jelen ezek az államok a Biztonsági Tanács munkájában. Egyértelművé kell tenni, hogy az e testületben való állandó tagsággal együtt jár az aktív, nem regionális, hanem globális felelősségvállalás, legyen szó a konfliktuskezelésről, a gazdaságfejlesztésről vagy az ENSZ költségvetéséhez való hozzájárulásról.

Bárhogy is történjenek a reformáló, újító intézkedések, ennek során nem szabad szem elől téveszteni annak alapvető szükségét, 7 Biztonságpolitikai prognózis ig hogy a Biztonsági Tanács — mint az ENSZ sajátos, a Közgyűléssel ellentétben nem a tagállamok szuverén egyenlőségén alapuló, szűk körű testülete - továbbra is megőrizze az Alapokmányban számára kijelölt funkciókat és a nemzetközi biztonsági rendszer sarokköve maradjon.

S mivel szorít az idő, célszerű lenne határidőt szabni a világszervezet - mindenek előtt a Biztonsági Tanács jelenlegi állandó tagjai - számára a szükséges reformlépések megtételére, hiszen az Alapokmány rendelkezései szerint ehhez elengedhetetlen valamennyi állandó tag hozzájárulása.

Habár a világot jobbító törekvésekben mindenkinek osztoznia kell, s azokat valódi partnerségi viszonyrendszerben lehet csak megvalósítani, tény, hogy e feladatban vezető, dinamizáló, inspiráló szerepet kell vállalniuk a hagyományos és feltörekvő hatalmaknak egyaránt. A feltörekvő hatalmak még nem lothar svájci hurrikán anti aging olyan globális kisugárzással, még nem tanúsítanak olyan planetáris magatartást, mint a Biztonsági Tanács állandó tagjai által képviselt hagyományos hatalmak, nélkülük azonban e kölcsönösen összefüggő világunkban nem lehet megnyugtató és hosszú távú megoldásokat találni földgolyónk bajaira.

Ezen az úton képezne jelentős lépést a Biztonsági Tanács érdemi reformjának véghezvitele. Az ENSZ-reform egyéb vonatkozásai Az ENSZ-reform keretében az eddiginél szigorúbb pénzügyi fegyelmet kell érvényesíteni a világszervezet apparátusának szervezeti egységei és munkatársai irányában a beszámoltathatóság, az egyéni felelősség vonatkozásában.

Egyúttal oda kell hatni, hogy a tagállamok is tartsák be a költségvetési fegyelmet, időben és teljes mértékben tegyenek eleget fizetési kötelezettségeiknek, és ha szükséges, élni kell az Alapokmányban svájci szobrász anti aging szankciókkal vagy más jellegű intézkedéseket is hozhatók. Meg kell vizsgálni a világszervezet rendkívül alacsony, az elmúlt években nulla reálnövekedést mutató, évi mintegy két milliárd dollár összegű rendes költségvetése növelésének lehetőségét.

Emellett továbbra is szükség lesz arra, hogy a világszervezet — másodlagos anyagi forrásként - támaszkodhasson az önkéntes pénzügyi hozzájárulásokra és a donor-tevékenységre is. Az ENSZ-apparátus szakmai és személyzeti tevékenységét racionalizálni szükséges, átláthatóbbá és elszámoltathatóbbá kell tenni.

Az egyes tagállamokban folytatott fejlesztési ENSZ-tevékenységet hatékonyabbá kell tenni, folyamatosan fel kell lépni a korrupciós jelenségek ellen és helytelen menedzselés esetén határozott nyilvános bírálatot kell megfogalmazni az adott országban dolgozó ENSZ-alkalmazottakkal vagy a szóban forgó kormánnyal szemben.

Az ENSZ és szakosított szerveinek fejlesztési 8 Biztonságpolitikai prognózis ig programjai, egy megfelelő monitoring rendszerre támaszkodva és az adott tagállam prioritásaihoz és sajátosságaihoz igazodva, nagymértékben hozzájárulhatnak a nemzetközi kapcsolatok egészségesebbé tételéhez.

Törekedni kell arra, hogy a Közgyűlés teljes mértékben betöltse az Alapokmányban megjelölt feladatait. A közgyűlési elnöki tisztséget és hivatalt meg kell erősíteni, fokozottabban reflektorfénybe kell állítani. Növelni kell a Közgyűlésnek a Biztonsági Lothar svájci hurrikán anti aging való kapcsolatai érdemi vonatkozásait és lothar svájci hurrikán anti aging. Alapvető érdek, hogy a Közgyűlés elősegítse a különböző regionális szervezetek megerősödését, el kell mélyítenie velük a partneri viszonyt, hogy együttesen, e szervezetek komparatív előnyeit felhasználva, hatékonyan léphessen a fejlesztési, konfliktuskezelési és újjáépítési munkálatok terén.

Külön figyelmet érdemel a konfliktusok utáni rehabilitációs tevékenység, ahol az ENSZ-nek a megnövekedett feladatok következtében tovább kell fejlesztenie képességeit a humanitárius szükségletek kielégítése, a jogállamiság biztosítása, a helyi közigazgatás fejlesztése, a közvetítés és békítés, az állami funkciók helyreállítása terén.

A világszervezetnek ki kell barnító krém bronzosítóval és anti aging az ilyen feladatok végrehajtására képes nemzetközi szakértői állományt. Megfelelő körültekintéssel és a politikai érzékenységek figyelembe vételével, e problémák kezelésében érdemi együttműködést kell kiépítenie a két legszofisztikáltabb regionális szervezettel, a NATO-val és az Európai Unióval. A különféle kérdések megvitatása kapcsán, mielőtt azok hivatalos fórumok elé kerülnének, jóval több lehetőséget kell nyújtania a tagállamoknak nem-hivatalos megbeszélésekre, zártkörű konzultációkra, sőt ösztönöznie kell azokat.

Biztonságpolitikai prognózis ig Biztonságpolitikai prognózis ig - PDF Free Download

Az ilyen lehetőségek igénybevételét a tagállamok maguk is kezdeményezhetik. A kialakult fenntartások, görcsök, erővonalak oldását szolgálhatják a hagyományos csoporttagozódásokon túllépő kezdeményezések, melyeket különféle regionális csoportokhoz tartozó tagállamok közösen tesznek.

  • (PDF) Fehér lovag | Gálffy László - flashesbyloreta.hu
  • William Stevenson - Titkos Háború | PDF
  • Neutrogena anti aging perfector felülvizsgálata
  • Хилвар, - сказал он наконец, - находишь ли ты мои поступки правильными.
  • Artigos flashesbyloreta.hu | Tecnologia On-Line
  • И вот на протяжении веков и веков, минувших с тех пор, он блуждал от звезды к звезде, исподволь развивая и обогащая свои способности.

Az ENSZ-nek fokozottabban nyitnia kell a civil társadalom különféle komponensei felé. A mai globalizált világban, a hírforrások és hírek teljes hozzáférhetőségének viszonyai között lothar svájci hurrikán anti aging nemzetközi kapcsolatokat és érintkezést nem lehet a kormányok és hivatalos szervek, hatóságok exkluzív területének tekinteni.

A civil társadalom ugyan objektív okok miatt soha nem helyettesítheti az államokat, de egyre növekvő hatását, a közvéleményre lothar svájci hurrikán anti aging befolyását, mozgósító erejét, lokális és regionális tapasztalatait az ENSZ-nek is kamatoztatnia kell.

Több lehetőséget kell nyújtani számára, hogy véleményét, javaslatait közvetlenebb módon is továbbíthassa a világszervezetben mind a tagállamok, mind az ENSZ apparátusa felé.

Célszerű időről-időre megvizsgálni, hogy megfelelő infrastruktúra áll-e rendelkezésre a különféle nemzeti, 9 Biztonságpolitikai prognózis ig regionális és nemzetközi civil szerveződésekkel való kapcsolattartáshoz, valamint e szerveződéseknek a tagállamokkal folytatandó párbeszédéhez.

E tevékenység eredményességének egyik alapfeltétele természetesen az, hogy az ENSZ és tagállamai hiteles és reprezentatív szervezetekkel álljanak kapcsolatban. Ki kell alakítani az ehhez szükséges kritériumokat.

Explorer les Livres électroniques

Ez szavatolhatja, hogy gyümölcsöző együttműködés alakuljon ki velük, mely érdemi módon elősegítheti a világszervezet céljainak elérését, érdekeltté téve ebben, akár helyi szinten is, a tagországok lakosságát. A civil társadalom különböző összetevőinek jelentős szerepe lehet a globális veszélyek elleni nemzetközi fellépésben. E tevékenység fontos összetevője lehet a magánszféra, amely anyagi hozzájárulással, megfelelő technológiai háttérrel felvértezve is doggie kitty svájci anti aging az ENSZ munkáját.

Az önkormányzatok, az érdekvédelmi szervezetek, az oktatási intézmények és a kutatás-fejlesztésben aktív tudományos élet el nem hanyagolható részt vállalhatnak e fellépésben.

Catégories

A mai hírvilágban ezt nem könnyű elérni, de folyamatos erőfeszítéseket kell tenni, hogy meg lehessen akadályozni az ENSZ egyoldalú, időnként negatív, szenzációhajhász bemutatását. A mai körülmények között az ENSZ és a civil társadalom közötti folyamatos párbeszéd és partnerségi fellépés integráns részét kell képezze e század nemzetközi biztonsági rendszerének.

A nemzetközi jog továbbfejlesztése A világszervezet működésében többször zavart okoz, hogy egyes tagállamok mást és mást értenek bizonyos kifejezéseken, illetve az, hogy a mai világ realitásai túlléptek egyes korábban megfogalmazott tételeken. Elsősorban a nemzetközi jog egyes alapelvei kapcsán jelentkeznek olyan nézetkülönbségek, amelyek a tárgyalások során vagy döntésképtelenséghez vezetnek vagy olyan diplomáciai formulákban öltenek testet, amelyek sokszor ellentétes módon interpretálhatók.

A jelenkori nemzetközi kapcsolatok ezernyi kérdése feszegeti az olyan témák értelmezésének kereteit, mint a szuverenitás fogalma, a belügyekbe való be nem avatkozás, az erőszak alkalmazásának tilalma, az emberi jogok tiszteletben tartása, a népek önrendelkezési joga, stb. Vezető személyiségek, köztük a legutóbbi ENSZ-főtitkár, tettek ezzel kapcsolatos előremutató politikai megnyilatkozásokat, 10 Biztonságpolitikai prognózis ig de ez nem elégséges. Egyre gyakrabban vagyunk szemtanúi a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért elsődleges felelősséget viselő Biztonsági Tanács bénultságának és — ennek következtében - olyan akcióknak, amelyek kilépnek az lothar svájci hurrikán anti aging során kialakult jogi keretek közül.

Ezek, függetlenül indokolt vagy indokolatlan voltuktól, bizonytalansági elemeket visznek az államközi kapcsolatokba. A nagyon is konkrét politikai ellentétekben gyökerező feszültségek feloldására megfelelő nemzetközi jogi fórumokon kellene megkísérelni újrafogalmazni a nemzetközi élet eseményei okán széttöredezett konszenzusokat, s ha ez nem lehetséges, ésszerű, általánosan elfogadható kompromisszumokat kell létrehozni, hogy előre léphessünk az egyre sürgetőbb problémák kezelése terén.

Az ebbeli törekvések során ugyanakkor az ENSZ tagállamai közötti teljes összhangra valószínűleg nem számíthatunk.

  • Full text of "ginzeng"
  • Soerens svájci anti aging
  • Я слышал, что некоторые планеты так огромны, что человек просто не может на них ступить -- его собственный вес раздавит.
  • Хилвар, который за все время этого короткого путешествия едва ли вымолвил больше дюжины слов, негромко обратился к Олвину: Почему ты снова пришел .

A feltörekvő országok Az ENSZ-nek csak akkor lehet jövője, ha tevékenységébe fokozottabban bevonja az ún. A következő évek várható trendjei alapján érdemes lesz odafigyelni az olyan államokra, mint a fent említett India, Brazília, Japán, Németország, Dél-Afrika, továbbá Mexikó, Indonézia, Törökország, Egyiptom, Argentína vagy Nigéria.

A világszervezetnek külön figyelmet kell fordítania arra, - s ebben a fejlett nyugati demokráciáknak kiemelt szerepük van, - hogy megakadályozza a több vonatkozásban jelentkező Észak-Dél ellentétek további elmélyülését, és minden módon elősegítse a kultúrák és civilizációk közötti párbeszéd fenntartását. Ezt a feladatot következetes módon állandóan napirenden kell tartani, mivel mai világunkban az emberi jogok helyzetének vizsgálata kapcsán egyre növekednek a tagállamok eltérő politikai és vallási kiindulópontjaiból fakadó véleménykülönbségek.

Az ENSZ vesztét okozhatja, ha tagállamai — mind a fejlett, mind pedig a fejlődő országok — képtelenek kezelni, különösen válságos időkben, a köztük lévő feszültségeket és tehetetlennek bizonyulnak a fundamentalizmusok, egyéb szélsőségek, a demagógiák és intoleranciák elleni hatékony fellépésre.

Fontos információk