Bohóc agresszív svájci anti aging

Full text of

Vázlat egy meg nem írandó önéletrajz első kötetéhez Tóparti temető Most nem kell előbb a faluba menni Varga nénihez a kulcsért a zsidó temetők falun se nyíltak szabadon az élők világára, az utcák és szántók természetes folytatásaként; magas kőfalak, zárt kapuk mögé bújtak, a halottak számára tovább őrizve a gettófalak kirekesztettségét, de védelmét is a pogromok vagy emlékük ellennincs már se Varga néni, se kulcs.

De a bedőlt kapun túl minden lakatnál jobban elállja az utat a kinyithatatlanul összezárult burjánzás. Nem kulccsal, talán csak macheté-vel lehetne lépésről lépésre kinyitni megszámlálhatatlan zárát. Most valóban olyan a temető, amilyennek valaha nagymama halálakor képzeltem. Az elszabadult természet őserdőt épített a lerombolt falak közé, a tenyérnyi földdarabra, amelyet az ember óvatlanul visszaadott neki.

A századok óta emberhez idomított táj ház, kert, szántó, szőlő, műhely közepette emberelőttivé vált dzsungelben kúszva igyekszem megkeresni nagymama sírját; s egyszerre úgy érzem, sose találok ki többé; pedig tudom, száz méternél többet nem lehet megtenni benne faltól falig.

De hol itt a fal?

közlekedési lámpák svájci anti aging

Hol a léphető egységnyi föld? Föld alatti barlangban egy percnyi úton is halálba lehet tévedni.

Szülőház – revisited

Elfog a nevetséges rémület. Mintha az önmagából kifordult föld föld fölötti barlangot alkotna itt, sose látott cseppkövek boltozatával: minden biológiai vágyálmot megcsúfoló hibridek, egy törzsön tízféle ág, egy ágon százféle sarj, márványból nőnek a fák, mészkőlevelet hajt az inda.

Az embertől bohóc agresszív svájci anti aging nemességüket és szép nevüket elvesztett virágok, bokrok, fák, cserjék, füvek helyét a puszta szervek, gyökerek, ág-bogak, sarjak, levelek, kacsok, indák, bozótok, bogyók, kövek megnevezhetetlen és nemtelen sűrűsége vette vissza; minden azzá lett, ami az ember előtt lehetett, s amit az ember a maga szűkös elképzelései szerint gyomnak, gaznak, dudvának nevezett el.

A tenyészet-et a magyar nyelv lángelméjű felfedezése szerint csak egyetlen toldaléknyi mássalhangzó választja el az enyészet-től.

Ez a t betű tombol itt megszámlálhatatlan sokszorosításban az egymást át- meg átfonó indák, ágak keresztjeiben. A világhírű prágai Régi Zsidó Temető bohóc agresszív svájci anti aging, mint egy hirtelen befagyott tenger, amelynek utolsó hullámai egymásra zuhanó, egymáson összezúzódó jégtáblák sorában torlódtak össze a visine szemcsepp akció már nem folytatódó idő partján.

biotrue szemcsepp

A névtelenségbe süllyedő kis boglári olyan, mintha egy örökégő növényi lángözön borítaná el, amelyet a földjében magasan koncentrált emberi maradványok fűtőanyaga, maga a megállíthatatlan idő táplál kifogyhatatlanul. Míg nagymamát nem temettük, sose láttam a kőfalak mögötti kis temetőt.

Kategória: Slider cikkek

Messze esett tőlünk. Fönn, a felső faluvégen, ahol Látrány és Karád felé megy ki az út.

szemkörnyékápoló karikás szemre

És tőlem is messze esett a halál. A temetésen se voltam ott.

Akkor már Pesten éltem, és az unokákat nem vitték le, hadd maradjon még egy kicsit távol tőlünk a halál. De hozzám ezzel csak még közelebb lopakodott.

Protest for Transylvania. Camera 2 Tüntetés Erdélyért. Kamera B György Dózsa Street, traffic. Demonstration to protest against the demolition of villages in Romania.

Alig vártam a nyarat, hogy megláthassam, hol fekszik gyerekkorom első számú nevelője, a fiatalkorától nagybeteg, szelíd öregasszony, aki máig szelídségre nevel. Arra nevelt tovább, mindjárt akkor, holtában is.

Bejegyzés navigáció

Szinte a frissen ottfekvőnek tulajdonítottam, annyira megdöbbentett: hogy akárcsak ő, olyan szelíd a temető is, nem a vad enyészet leng fölötte, mint vártam volna amely várakozásomnak most annyira megfelelhanem a rendezett nyugalom, amely a halál rendezetlenségébe torkolló életet az életnél is kiszabottabb rendezettség illúziójával ruházza fel. Ettől fogva gyakori látogatója lettem a kőfalak mögötti külön világnak: rekkenő délutánokon könyvvel a kezemben róttam a tujával, borókával, borostyánnal szegett, akác- nyár- és ecetfa-árnyékos kis ösvényeket, vagy leheveredtem a mindig hűvös tapintású kövirózsák közé, nagymama sírköve mellé, a levélközök ingatta napfoltokkal játszó fűre.

Itt olvastam először, később itt fordítottam Valéry verseit, merészen bár gyáván eltitkolva a Tengerparti temető-t is, amelyet Kosztolányi már elrabolhatatlanul lefordított előlem. Egyszerre olvasva a versben, és látva magam előtt a víz magas tetőjén bukdosó orrvitorlák szárnyát. Tizenöt éves koromban-e vagy most?

Tóparti temető

Akkor-e, amikor az értelemmé szerveződött aminosav-kombinációk felülről szabták rá a maguk rendjét? Bohóc agresszív svájci anti aging most, amikor ugyanezek a kémiai láncolatok, egy szervezetlenebb vagy másként szervezett állapotba visszaesve, a maguk másfajta rendjét kényszerítik rá alulról? Melyik az igazibb, az igazabb?

Nagybányán született, ahonnan, gondolom, el kellett jönniük a háború után… … előtt. Ez egy sodródás szinte, mert apám bányaiskolai tanár volt, és a bányaiskola, ahogy Észak-Erdély visszakerült, kitelepült Pécsről Nagybányára.

Vagy ösztönök és sejtek e szabad burjánzása, enyészet és tenyészet e meztelen kopulációja? A kiegyengetett mondatok értelmet teremtő vagy mímelő aránya, amely élet és halál e mezsgyéjét is beláthatóan kicövekeli?

Önéletrajzaimból

Vagy a természet elemien feltörő és mindent elborító szóhalmazai? Csak megállíthatatlan ingalengés van az emberi szellem e két lehetséges végpontja között. Választás nincs. Szülőház — revisited A kisszobában születtem.

Fontos információk